Dem er vi...

{{person.name}}
{{person.title}}

{{person.desc}}

{{person.donator}}


Erfaringer

Folkene bag Praktisk mødte hinanden gennem deres arbejde i en innovations-enhed i Roskilde Festival, som hed Orange Innovation. Her har vi sammen arbejdet med innovation i forskellige former og afskygninger, særligt i forbindelse med det, som man kalder maker-bevægelsen. Denne bevægelse er en gruppe af mennesker, der arbejder med nye digitale produktionsteknologier, når de skaber og producerer. Gennem disse nye teknologier, såsom laserskærer, CNC fræser og 3D printer, kan man arbejde innovativt med prototyping i langt større skala end tidligere. Vi har med succes gennemført denne type innovations-workshops for alt mellem 30-400 personer.

Da Roskilde Festivalen besluttede at lukke Orange Innovation ned, besluttede vi at slå os sammen og danne Praktisk.

Projekter

MAKERSPACE I MJØLNERPARKEN

I påskeferien inviterede vi Nørrebros unge til at mødes for at bruge og bygge maker-teknologi: 3D printere, CNC fræsere og 3Ddoodlers. Vi byggede bl.a. en 3D printer fra bunden, skar ting med laserskærer, lavede smykker, 3Doodlede fantasifigurer og meget mere. Vi mener, at evnen til at håndtere ny teknologi kan give de unge en forstærket opfattelse af selvstændighed i evnen til selv at kunne skabe.

OPLÆG OM PROTOTYPING, FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB

Vi holdte et inspirationsoplæg om, hvordan man kan bruge prototyping i sin undervisning. Vi fortalte om, hvordan maker-metodikker og nye digitale produktionsteknologier vinder frem og muliggør helt nye måder at prototype på. Derudover fortalte vi, hvorfor det er vigtigt at man prototyper, hvad prototyping er og hvordan man gør det.

UNDERVISNING I PROTOTYPING, ÅLHOLM SKOLE

Gennem Københavns Kommune har vi undervist elever fra 7-8. klasse i prototyping. Vi har i undervisningen haft fokus på, hvordan man prototyper forskellige typer af produkter; Apps, services og fysiske produkter. Ind imellem har vi snakket om innovation og emner, som relaterer sig til dette som f.eks. open source videndeling, maker-metodikker og nye digitale produktionsteknologier.

FREMTIDENS SKOLE, 12byer

I samarbejde med 12byer arrangederede vi en workshop for 110 elever fra Gladsaxe Kommune. Eleverne skulle i grupper finde på løsninger for Fremtidens Skole. Vi lavede et forløb, hvor de først blev ført igennem et kort idegenereringsforløb for derefter at skulle bygge/prototype deres ideer. Til dette faciliterede vi forskellige værksteder, hvor de bl.a. kunne laserskærer, 3Doodle, lave stop motion, få feedback og bygge via simple materialer såsom karton, piberensere mv.

EASJ INNOVATIONS-CAMP

300 studerende fra Erhvervsakademi Sjælland var igennem et todages innovationsforløb, hvor de idegenererede løsninger på en udfordring fra Roskilde Festival. Efter et kort idegenereringsforløb fik de studerende adgang til fire værksteder, hvor de kunne prototype deres løsning. Værkstederne var: Digitalt lab, Analogt lab, Feedback lab og Pitch lab. Forløbet blev afsluttet med en udstilling, hvor vinderen af årets innovations-camp blev fundet. Alle løsninger blev sendt videre til Roskilde Festival.

EUROENVIRO

Studerende fra hele Europa mødes en gang årligt om at skabe socialt bæredygtige løsninger. I 2016 blev det afholdt i København og Praktisk lavede en workshop i et Makerspace, hvor de studerende kunne bygge deres løsninger på de forskellige teknologier. Blandt de mest populære var 3D printer, laserskærer og plotter. Det blev til nogle rigtig flotte løsninger, som blev udstillet i København.

CREATIVE BUSINESS CAMP, RHS

400 studerende fra Roskilde Handelsskole var igennem et todages innovationsforløb, hvor de idegenererede løsninger på en udfordring fra DANSIC. Efter et kort idegenereringsforløb fik de studerende adgang til fire værksteder, hvor de kunne prototype deres løsning. Værkstederne var: Digitalt lab, Analogt lab, Feedback lab og Pitch lab. Forløbet afsluttedes med en pitch-konkurrence, hvor der blev fundet en vinder af årets Creative Business Camp. Løsningerne blev fremvist på DANSICs konference for Social Innovation, Playground.

INNOVATIONSWORKSHOP, UNG I RUDERSDAL

Vi var en del af Rudersdal Kommunes store innovationsdag, hvor elever fra hele kommunen blev samlet til en todages workshop. Vi havde 30 elever fra 7-9. klasse til en workshop, hvor eleverne lærte at bruge deres hænder! Vi lavede individuelt designede skakbrædder, idegenerede ideer til at forbedre elevernes hverdag og byggede dem via teknologi og simple materialer. Vi talte indimellem om innovation, den dobbelte diamant, open source, teknologi og kreativitet.

DOMMER I ENTREPRENØRSKABSKONKURRENCE

Vi har flere gange bedømt de håbefulde studerende, som har deltaget i Fonden for Entreprenørskabs innovationskonkurrencer. Det er studerende fra Danmarks gymnasielle uddannelser, som deltager.

DANSIC-KONFERENCE

Vi var med og viste ny teknologi, samt projekter frem, da Danish Social Innovation Club afholdte deres konference om social innovation. Med konferencen ønsker man at sætte fokus på bæredygtige løsninger og fremvise socialt bæredygtige løsninger.